Gesellschafter

Gesellschafter der Siedlungswerk GmbH sind:


Weitere Gesellschafter sind:

  • Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V., Stuttgart
  • Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart e.V., Stuttgart
  • Kolpingwerk Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart e.V., Stuttgart